Kuinka oikeat CRM-ratkaisut voivat helpottaa yrityksen arkea?

CRM-ratkaisut ovat tärkeitä työkaluja yrityksen liiketoiminnan organisoimiseen ja kehittämiseen. Niiden avulla voidaan hallita asiakassuhteita, luoda uusia kontakteja, koota ja analysoida tietoa sekä optimoida toimintoja. IT-palveluiden parissa toimiva Lime Technologies onkin tuonut markkinoille CRM Lime -järjestelmän juuri yritystoiminnan ja onnistuneiden asiakassuhteiden tehostamiseen.

Lime Helsinki ei ole enää yrityksen ainoa toimisto, vaan niitä on ympäri Eurooppaa. Kun kyseessä on laadukas CRM Finland ei ole sen ainoa kohdemaa, vaan Lime Technologies on nyt yksi Pohjoismaiden johtavista alan toimijoista. Lime CRM system onkin saatavilla myös muilla kielillä, kuin suomeksi. Markkina-alueeksi CMR Finland tuli vuonna 2010, jolloin Lime Helsinki ja Oslo nousivat ruotsissa sijaitsevien toimistojen rinnalle.

Lime CRM mahdollistaa myös monien prosessien automatisoinninja malliesimerkkien luomisen erilaisiin tilanteisiin. Yritysten ei tarvitse enää hukata aikaansa manuaalisten tehtävien suorittamiseen vaan ne voivat suunnata resurssejaan mieluummin tuotekehitykseen ja innovointiin. Lime Technologies Finland oy auttaa siis yrityksen arkea pyörimään mutkattomammin ja esimerkiksi mobiili CRM voi helpottaa sitä entisestään, sillä tarvittavat tiedot ovat näin saatavilla myös toimiston ulkopuolella. Lundalogik lime CRM  tarjoaa myös analytiikkaratkaisuja markkinatrendien tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen tehokkaasti.

Mikä on lime CRM system?

CRM itsessään, kuten myös CRM Lime, on lyhennelmä Customer Relationship Managementista ja voidaan tuntea myös esimerkiksi nimillä asiakkuudenhallinta, CRM-järjestelmä tai CRM-työkalu. Lime Technologies Finland oy on tuonut markkinoille toimivan järjestelmän, joka toimii yrityksen IT-tukena. Oli kyseessä sitten Lime Helsinki tai esimerkiksi Kölnin tai Oslon toimipiste, Lime Techonologies haluaa mahdollistaa yrityksille mahdollisimman hyvien asiakassuhteiden luomisen. Asiakkaiden tyytyväisyyteen voidaan panostaa erityisen paljon silloin kun Lundalogik lime CRM tuo muuhun toimintaan järjestelmällisyyttä ja mahdollisuuden automatisoida prosesseja.

Kaikki oleellinen yhdessä paikassa – mobiili CRM helpottaa työskentelyä myös tien päällä

Lime Technologies Finland oy on halunnut tehdä asiakkuudenhallinnasta yrityksille mahdollisimman helppoa, minkä vuoksi järjestelmä toimii luonnollisesti erittäin mutkattomasti mobiililaitteella.

Mobiili CRM auttaa hallitsemaan kaikkia asiakastietoja yhdestä paikasta, myös toimiston ulkopuolelta käsin. Voit seurata asiakkaidesi tilauksia, laskutusta ja palveluita reaaliaikaisesti. Lime CRM with a twist kerää kaikki tarvittavat yhteystiedot, historian, to do -listat ja muut arjessa sujuvaan pyörimiseen tarvittavat asiat yhteen paikkaan ja integroituu helposti myös useimpiin muihin IT-järjestelmiin.

Kun Lundalogik Lime CRM kokoaa systemaattisesti tietoa yhteen ja samaan paikkaan, voidaan sen pohjalta tunnistaa tehokkaammin sekä uusien että nykyisten asiakkaiden tarpeita.

Lime CRM with a twist auttaa automatisoimaan prosesseja

Lime CRM system mahdollistaa muun muassa asiakaskoidon, markkinoinnin ja tiedon kirjaamisen aktiviteettien automatisoinnin. Yrityksen toiminta voi tehostua merkittävästi, kun CRM Lime vähentää hallintotehtävien määrää. Tällöin voidaan keskittyä asiakaspalveluun ja myyntiprosessiin, jolloin voidaan myös solmia pysyvämpiä asiakassuhteita. Lime CRM with a twist tarjoaa siis tehokasta markkinointia jo sen vuoksi, että tyytyväiset asiakkaat laittavat todennäköisesti sanan kiertämään ja tuovat yritykselle myös uusia asiakkuuksia. Kun käytössä oleva CRM Finland markkinoilla tekee tehtävänsä, ovat asiakassuhteet pidempiä ja lisääntyvät nopeammin.

 

Yhteenvetona CRM Finland voi helpottaa yrityksen arkea lisäämällä tehokkaasti asiakaslähtöisyyttä ja auttamalla johtajia paremmin hallitsemaan asiakassuhteita. Lime Technologies on tuonut markkinoille järjestelmän, jolla voidaan seurata ja analysoida asiakkaiden toimintaa, tarjota henkilökohtaista palvelua ja tukea koko organisaatiota.